W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-13.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Wodziczko. Kontakt: sekretariat@nod.lubin.pl, tel. (+48 76) 307 00 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie odpowiada Michał Wodziczko, sekretariat@nod.lubin.pl, tel.(+48 76) 307 00 00.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie ul. Mikołaja Pruzi 7,9, 59-300 Lubin.

Do budynku przy ul Mikołaja Pruzi 9 prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Mikołaja Pruzi (drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem) oraz drugie (drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem) – tylne. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Przemieszczanie się na wyższą kondygnację możliwe jest wyłącznie po schodach. W razie konieczności pracownicy z biur z każdej kondygnacji schodzą do klienta, wezwani za pośrednictwem pracownika Narodowej Orkiestry Dętej. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się infobox.

W korytarzu wejścia głównego do budynku znajdują się:
- dwudziestostopniowe schody z poręczą prowadzące na klatkę schodową (I piętro) oraz na parter przez jednoskrzydłowe drzwi, otwierane za pomocą domofonu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz w druku kontrastowym.

Na I piętrze budynku, znajduje się Sekretariat, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy w  Narodowej Orkiestrze Dętej. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przy ul Mikołaja Pruzi 7 prowadzi 1 wejście główne od strony ulicy Mikołaja Pruzi (drzwi dwuskrzydłowe z uchwytem). Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada 1 kondygnację. Toaleta nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Przy budynkach znajduje się plac, na którym jest możliwość pozostawienia samochodu na czas załatwienia spraw w Narodowej Orkiestrze Dętej.